Nové půjčky ihned

Kalkulačka dovolená 2024 – výpočet dovolené v hodinách (+ změny od ledna)

Všichni zaměstnanci mohou mít nárok na dovolenou. Minimální zákonná dovolená, jsou 4 týdny (může to ale být i 5 nebo 8 týdnů). Celková doba dovolené, na kterou je nárok, se odvíjí od týdenní pracovní doby. U 40 hodin za týden, je minimální dovolená 160 hodin za rok.

V následující kalkulačce pro výpočet dovolené, si můžete spočítat poměrnou část dovolené (pokud v zaměstnání nepracujete celý rok). V následujícím článku se dozvíte, jaké jsou podmínky pro výpočet a čerpání dovolené. Kdy je nárok na proplacení dovolené. A co se změní od ledna 2024.

Kalkulačka – výpočet poměrné části dovolené (v hodinách) v roce 2024

Pro výpočet dovolené, je nutné znát několik údajů:

 • Týdenní pracovní doba – může to být 40 hodin, 38,5 hodiny, 37,5 hodiny nebo i jiný počet (pokud máte například zkrácený úvazek)
 • Celková dovolená za rok – minimální zákonná dovolená jsou 4 týdny (pro státní zaměstnance je to 5 týdnů, ve školství je to 8 týdnů; může ale být nárok i na dodatkovou dovolenou, nebo na nějakou dovolenou navíc od zaměstnavatele)
 • Počet odpracovaných týdnů – za každý násobek týdenní pracovní doby (například za 40 odpracovaných hodin), je nárok na 1/52 z celkové dovolené; jako odpracovaná doba se může započítat i mateřská, rodičovská, neschopenka, apod. (viz dále).
Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Kdo má nárok na dovolenou? Jaká je minimální odpracovaná doba pro nárok na dovolenou?

Na dovolenou, mají aktuálně nárok zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru, kteří odpracují alespoň 4 týdny.

Na dovolenou tedy vzniká nárok už ve zkušební době (to, že zaměstnavatel povolí čerpání dovolené až po skončení zkušební doby, je něco jiného).

Od ledna 2024 je nárok na dovolenou i u dohodářů. Pro dohody DPP a DPČ, přinesla nárok na dovolenou novela zákoníku práce 2023. U dohody je nárok na dovolenou až od začátku roku 2024 (viz dále).

Pro nárok na dovolenou se může započítat i doba, kdy v zaměstnání nepracujete. Pokud jste na neschopence, na mateřské nebo rodičovské dovolené (nebo i v dalších případech), tak může být i tak nárok na dovolenou.

Neschopenka, ošetřovné nebo například rodičovská, se pro nárok na dovolenou započítá jen v případě, že jste mimo takto zameškanou dobu, odpracovali alespoň 12 týdnů. A započítá se maximálně 20 týdnů.

Čerpání řádné dovolené nebo mateřské dovolené, se pro nárok na dovolenou započítá jako odpracovaná doba.

Výpočet dovolené – na kolik hodin dovolené budu mít nárok?

Výpočet dovolené není příliš složitý. Pokud v zaměstnání pracujete celý rok, pak je nárok na celou roční dovolenou.

Základní nárok na dovolenou je stanoven v týdnech:

 • Minimálně 4 týdny dovolené pro všechny zaměstnance
 • Minimálně 5 týdnů dovolené pro státní zaměstnance (nejenom pro státní úředníky, ale pro všechny zaměstnance, které „platí“ stát)
 • Minimálně 8 týdnů dovolené pro učitele (pedagogické nebo akademické pracovníky)

Kromě toho může být nárok i na další dovolenou:

 • Dodatková dovolená – nárok na dodatkovou dovolenou je u některých profesí, kde jsou náročnější práce, pracuje se pod zemí, apod.
 • Dovolená navíc od zaměstnavatele – firma může poskytnout i další dovolenou, nad zákonné minimum

Dovolená v hodinách:

 • Nárok na dovolenou vzniká v hodinách
 • Dovolená se čerpá v hodinách (minimálně půlden – polovinu běžné pracovní doby)
 • Celkový počet hodin závisí na týdenní pracovní době
 • Při 40 hodinové týdenní pracovní době, je dovolená minimálně 160 hodin za rok

Poměrná část dovolené:

 • Pokud neodpracujete celý rok, pak je nárok na poměrnou část dovolené
 • Za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), je nárok na 1/52 z celkové dovolené
 • U 40 hodinové týdenní pracovní doby, je za každých 40 hodin, nárok minimálně na 3,08 hodiny dovolené
 • Celková vypočítaná dovolená, se zaokrouhlí na celé hodiny směrem nahoru

Výpočet dovolené při změně úvazku (zkrácení nebo navýšení)

V průběhu roku, může u mnoha zaměstnanců nastat situace, kdy si zkrátí nebo naopak prodlouží úvazek (mění se jim týdenní pracovní doba). Má to pak vliv i na výpočet dovolené. Můžeme si to ukázat na konkrétním příkladu.

Zaměstnanec na HPP, bude půl roku pracovat na plný úvazek (40 hodin/týden) a následně půl roku na zkrácený úvazek (poloviční doba, 20 hodin/týden).

Celkový nárok na dovolenou za rok, by se vypočítal:

 • Za první půl rok je nárok na 80 hodin dovolené ….. (26*(160/52)) = 80
 • Za druhý půlrok je nárok na 40 hodin dovolené ….. (26*(80/52)) = 40

Výpočet dovolené po zkrácení úvazku (na poloviční):

 • V první polovině roku, je celková roční dovolená 160 hodin, během prvních 26 týdnů tedy vznikne nárok na 26/52 ze 160 hodin, tj. na 80 hodin dovolené
 • V druhé polovině roku, je celková roční dovolená 80 hodin, během dalších 26 týdnů tedy vznikne nárok na 26/52 z 80 hodin, tj. na 40 hodin dovolené
 • Ve výsledku bude za celý rok nárok na 120 hodin dovolené

Pokud by se úvazek měnil komplikovaněji, například z plného úvazku na 0,8 úvazek, po odpracování prvních 10 týdnů v plném úvazku, pak se jen příslušným způsobem upraví vzorečky uvedené výše.

Výpočet dovolené po rodičovské dovolené

Na dovolenou může vznikat nárok i za dobu, kdy jste doma s dítětem na rodičovské dovolené. Nárok na dovolenou je ale pouze v případě, že máte kromě rodičovské, odpracováno alespoň 12 týdnů.

Pokud bude žena celý rok na rodičovské dovolené, pak není nárok na dovolenou vůbec.  Pokud bude ale na rodičovské jen půl roku (26 týdnů) a následně bude dalšího půl roku pracovat v zaměstnání, pak bude mít nárok na 46/52 z celkové dovolené

Výpočet dovolené po rodičovské pro 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, a 4 týdny dovolené, bude vycházet na 142 hodin dovolené. Z rodičovské se může započítat maximálně 20 týdnů.

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Na podzim 2023, začala platit novela zákoníku práce. Je v ní mnoho změn. Mimo jiné i nárok na dovolenou pro dohodáře. Nárok na dovolenou u dohody je od začátku roku 2024.

Na dovolenou je nárok u dohody DPP i DPČ:

 • Nárok bude až po 80 odpracovaných hodinách (minimálně 28 dní)
 • Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na minimálně 1,54 hodiny dovolené
 • U dohody o provedení práce (DPP) může být v roce 2024 nárok až na 24 hodin dovolené za rok
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ), může být v roce 2024 nárok až na 80 hodin dovolené za rok

Kdy je nárok na proplacení dovolené?

Dovolená v zaměstnání, by se měla vyčerpat ještě před koncem roku. V odůvodněných případech, je možné i předvedení do dalšího roku.

Proplacení nevyčerpané dovolené, je možné jen při ukončení pracovního poměru (nebo nově to bude i při ukončení dohody DPP nebo DPČ).

Společně s poslední výplatou, musí zaměstnavatel proplatit i nevyčerpanou dovolenou. Je nárok na standardní náhradu mzdy za dovolenou (vypočítá se z průměrného výdělku).

Porovnání půjček
 • Srovnání půjček
  25 různých nabídek: bankovní a nebankovní půjčky a úvěry
 • Peníze bez čekání
  vyřízení online do 15 minut
 • Kolik si půjčit?
  Úvěry od 100 Kč do 25 miliónů Kč
 • Na jak dlouho?
  1 den až 240 měsíců
 • RPSN úvěrů:
  Nabídky již od 9,7%
 • Různé podmínky
  Bez zástavy
  Bez ručitele
  Pro podnikatele
  Pro OSVČ
  Pro zaměstnance
  Pro ženy v domácnosti
  Pro důchodce
  Pro studenty
 • Peníze ihned
  1000 – 10000 Kč ihned, ještě dnes
  Úvěry do 150 000 Kč do druhého dne
Podrobné srovnání půjček