Nové půjčky ihned

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti 2024

Pokud v roce 2024 přijdete o práci, tak by vás mohlo zajímat, jak je to s výší podpory v nezaměstnanosti. Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet výše podpory. Sami si tak můžete velmi snadno spočítat, kolik peněz byste případně dostávali, pokud byste přišli o zaměstnání.

Výpočet výše podpory se provádí na základě průměrné čisté mzdy za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud byste například ukončili zaměstnání v květnu 2024, pak by se výše podpory odvíjela od průměrné čisté mzdy za měsíce leden až březen 2024. Do kalkulačky tedy zadávejte tuto částku.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Změna podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024

Od ledna 2024, dojde ke změně podmínek, za kterých je nárok na podporu v nezaměstnanosti. V rámci úsporných opatření (konsolidační balíček), navrhuje vláda zpřísnění podmínek.

Při opakované registraci na Úřadu práce (podruhé během kratší doby), bude na podporu nárok, jen při odpracování alespoň 5 měsíců v novém zaměstnání (doposud to byly jenom 3 měsíce).

Více o informací o změnách u podpory v nezaměstnanosti v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024?

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí být splněno několik základních podmínek.

Tou nejdůležitější je to, abyste v době podání žádosti o podporu měli „odpracováno“ nejméně 12 kalendářních měsíců za poslední dva roky (započítává se účast na důchodovém pojištění, kam může spadat třeba i doba, kdy jste na rodičovské dovolené).

Pokud máte splněnu tuto minimální dobu, pak zpravidla máte nárok i na podporu. Výjimkou jsou situace, kdy s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr na základě hrubého porušení pracovně -právních předpisů (pak můžete být na Úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců). Nebo třeba situace, kdy jste nějakou dobu nezaměstnaný, pak „chvíli“ pracujete, a pak jdete opět žádat o podporu v nezaměstnanosti, tak se může stát, že na podporu nebudete mít nárok.

Jak dlouho budu dostávat podporu?

To, jak dlouho budete dostávat podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku:

 • Do 50 roků je to 5 měsíců
 • 50 – 55 roků je to 8 měšců
 • Nad 55 roků je to 11 měsíců

Nárok na odstupné při výpovědi a podpora od Úřadu práce

Pokud při ukončení zaměstnání dostanete odstupné (ze zákona na něj máte nárok dle délky zaměstnání na 1 – 3 měsíce, někdy i 12 měsíců), tak to v roce 2024 už nemá žádný vliv na podporu v nezaměstnanosti.

Od ledna 2024, se mění některé podmínky. Úřady práce přestávají vyplácet kompenzace za nevyplacené odstupné (nárok byl, třeba když šla firma do insolvence a nezaplatila lidem to, na co měli nárok).

A dále platí, že v roce 2024, už se nebude odkládat výplata podpory (dříve to bylo tak, že na podporu byl nárok třeba až za 3 měsíce po skončení zaměstnání – podle toho, za kolik měsíců bylo vyplaceno odstupné).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

To, jak bude vysoká vaše podpora, závisí na tom, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v posledním zaměstnání:

 • První dva měsíce = 65 % z průměrné mzdy
 • Druhé dva měsíce = 50% z průměrné mzdy
 • Zbytek doby (podle věku) = 45 %

Výše podpory v nezaměstnanosti ale nezávisí pouze na věku, ale i na způsobu, jak je ukončen pracovní poměr. Pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele, tak máte „automaticky“ nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti (viz výše).

Ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu

Pokud ale dáte výpověď vy, nebo se bude jednat o ukončení pracovního poměru dohodou, pak bude záležet na důvodu, na základě kterého bude ukončovat pracovní poměr. Pokud je totiž pracovní poměr ukončen bez „vážného důvodu“, pak máte nárok jen na nižší podporu – po celou dobu jen na 45%. Vážné důvody jsou definovány v zákoně o zaměstnanosti – zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 5c:

c) vážnými důvody důvody spočívající v

 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

Porovnání půjček
 • Srovnání půjček
  25 různých nabídek: bankovní a nebankovní půjčky a úvěry
 • Peníze bez čekání
  vyřízení online do 15 minut
 • Kolik si půjčit?
  Úvěry od 100 Kč do 25 miliónů Kč
 • Na jak dlouho?
  1 den až 240 měsíců
 • RPSN úvěrů:
  Nabídky již od 9,7%
 • Různé podmínky
  Bez zástavy
  Bez ručitele
  Pro podnikatele
  Pro OSVČ
  Pro zaměstnance
  Pro ženy v domácnosti
  Pro důchodce
  Pro studenty
 • Peníze ihned
  1000 – 10000 Kč ihned, ještě dnes
  Úvěry do 150 000 Kč do druhého dne
Podrobné srovnání půjček